#ai for design

Vil AI virkelig erstatte designere innen 2022?