#gestalt ikon design

Er hule ikoner vanskeligere å forstå?