#mobil først

Ikke design for mobil, design for mobilitet

Den nye republikken lanserer mobil-sentrisk redesign

Enhets-agnostisk tilnærming til responsiv design

Finn de riktige ordene for mobilen din ... først

Gi og ta: brukerengasjement med mobilnettsteder

Våre favoritt tweets av uken 9 april - 15 april 2012